KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize ilginiz için teşekkür ederiz. TÜSİAD olarak kişisel verilerinizin gizliğine önem vermekteyiz ve sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmek isteriz. 

Veri Sorumlusu: Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul adresinde mukim TÜSİAD İktisadi İşletmesi ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği– TÜSİAD (“TÜSİAD”)

TÜSİAD ve İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (TÜSİAD SD2) (“Platform”), TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı/ Yatırımcı, Teknoloji Tedarikçisi olarak farklı üye profillerinin ücretsiz olarak kayıt olacağı ve bu kapsamda sunulan farklı hizmet ve fırsatlardan yararlanacağı, belirli üye profillerinin ücretli ilave paketlerden yararlanabileceği, üyelik profili kapsamına göre üyelerin bilgileri ile ihtiyaç/ilgi/çözüm alanlarının yayınlanacağı, üyelik profili kapsamına göre belirli üyelerin birbiriyle iletişimde olabileceği bir ortam oluşturmaktadır.

Kullanıma açtığımız Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Web Sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla oluşturulan platform sayesinde, Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarının ve ilgili diğer paydaşların Platform çerçevesinde buluşturulması ve dijital dönüşüm ekosisteminde yer almaları amaçlanmaktadır.  

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “İletişim” bölümü altında yer alan İletişim Formu üzerinden bize ad-soyad, telefon, eposta adresiniz ve mesajınızı ileterek Platform hakkındaki soru, öneri ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, İletişim Formu üzerinde bize ilettiğiniz talebinizi, sorunuzu, önerinizi ya da görüşlerinizi değerlendirebilmek ya da cevap verebilmek amacı ile belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak sözleşmenin ifası amacı ile, açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, veri sorumlusuna ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formun on-line olarak doldurulması yoluyla veya farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki KVKK uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve 
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde tazminat talep etme hakkı.

Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde İzlenecek Yol 

KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) TÜSİAD’ın “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır.  

Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAM METNİ

TÜSİAD İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen etkinliklerden ve güncel gelişmelerden haberdar olabilmeniz, tarafınıza duyuru, bülten, sunum, ilan ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgilerin iletilebilmesi, kutlama mesajları dahil ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında onayınıza ihtiyaç duyuyoruz.