WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş:

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği  – TÜSİAD (bundan böyle “TÜSİAD” olarak anılacaktır.) ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (SD2) (“Platform”), TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı, Teknoloji Tedarikçisi ve Yatırımcı olarak farklı üye profillerinin ücretsiz olarak kayıt olacağı ve bu kapsamda sunulan farklı hizmet ve fırsatlardan yararlanacağı, belirli üye profillerinin ücretli ilave paketlerden yararlanabileceği, üyelik profili kapsamına göre üyelerin bilgileri ile ihtiyaç/ilgi/çözüm alanlarının yayınlanacağı, üyelik profili kapsamına göre belirli üyelerin birbiriyle iletişimde olabileceği bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Platform çerçevesinde TÜSİAD, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (TÜSİAD SD2) Web Sitesi’ni (www.tusiadsd2.org) (“Web Sitesi”) kullanıma açmıştır.

Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu kullanım koşulları ve gizlilik politikasını (“Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”) okuyunuz. 

Herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya Web Sitesi’nden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerli olup, Web Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın kabul edilmesi gerekir.

Platform üyeleri, Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin, Web Sitesi’ni kullanırken Türk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uygun davranması gerekmektedir. 

Platform kapsamında yer almak farklı şekillerde katılım sağlamak için ilgili hüküm ve koşulları ile sözleşmelerin ayrıca kabulü ve bunlara uygun davranılması gerekmektedir. 

Bu Web Sitesi’nin yasal sahibi TÜSİAD olup, Web Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TÜSİAD’a aittir. Web Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinlikle yasaktır.


Çerezler

Web Sitesi, kullanıcı ve ziyaretçilere daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak amacıyla bir takım çerezler kullanabilir. Web Sitesi tarafından Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. 


Bağlantılar

Bu Web Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, TÜSİAD’ın kontrolü altında değildir. TÜSİAD, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut içerikler, ürünler ve hizmetler yararına TÜSİAD tarafından onay verildiği anlamına gelmemektedir. 

Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

TÜSİAD, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.


Fikri Mülkiyet

Web Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı TÜSİAD veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web Sitesinin öğeleri, ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve tüm diğer ilgili mevzuat tarafından da korunmaktadır ve bunların tamamının veya bazı kısımlarının kopyalanması veya taklit edilmesi yasaktır. 

Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, TÜSİAD’ın veya TÜSİAD’a bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleri ("İşaretler") olup, TÜSİAD'ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez. 

Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce TÜSİAD’ın veya ilgili üçüncü kişinin yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyeti hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, TÜSİAD tarafından, size TÜSİAD'ın veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak tanınmamaktadır.


Taahhütte Bulunmama

TÜSİAD, Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

TÜSİAD, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediğine ilişkin taahhütler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. TÜSİAD, Web Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. TÜSİAD, Web Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. TÜSİAD, ayrıca Web Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden de sorumlu değildir.


Bilgi Paylaşımı

Platform üyeleri, Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler, Web Sitesi’ne girdikleri bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler.  Platform ve Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler, kendileri tarafından Platform ve Web Sitesi’ne girilen bilgilerin eksik veya hatalı olması veya üçüncü bir şahsa ait olması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumludur. 

Platform katılımcıları, TÜSİAD tarafından yürütülen Platform kapsamında dahil oldukları süreçlere uygun olarak kabul ettikleri hüküm ve koşullar ile sözleşmeler kapsamında bilgi ve belge paylaşımında bulunmayı ve bazı bilgilerin kamuya mal olmasını kabul ederler. 


Tazminat

TÜSİAD’a, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

  • a. Web Sitesini kullanımınız,
  • b. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın tarafınızca ihlal edilmesi,
  • c. Web Sitesinin sizin tarafınızca kullanılmasının:
    • i. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
    • ii. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
  • d. Web Sitesinden herhangi bir unsuru silmeniz, Web Sitesine herhangi bir unsur eklemeniz,
  • e. Web Sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da Web Sitesini izinsiz kullanımınız,
  • f. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından TÜSİAD’a, TÜSİAD’ın çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri her türlü taleplere ilişkin olarak TÜSİAD’ı, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul edersiniz. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın bu bölümünde Web Sitesinin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesine sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) TÜSİAD’ı, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.


Web Sitesi Değişiklikleri

TÜSİAD dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir; bu şekilde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlanacak olup yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her ziyaretinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir. TÜSİAD tarafından yapılacak bu şekilde bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuz ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek istememeniz halinde, Web Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz. 

Ayrıca TÜSİAD, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, sizin Web Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak, TÜSİAD objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Platform Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile Platform üyelik sözleşmelerinde, üye paket hüküm ve koşullarında, çözüm yayınlama ve çağrılara başvuru şartnamelerinde,  değerlendirme kriterlerinde, takvimde ve genel olarak Platform’da her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.


Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi, kişisel verileri T.C. Anayasa’sı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve tüm diğer ilgili mevzuat ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplayacak, işleyecek, aktaracak ve saklayacaktır. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.


Kişisel Verilerin Yönetimi

Bize başvurarak kişisel verilerinizin saklanmasını ve işlenmesini istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüklerimiz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri ilgili mevzuatta öngörülen koşullar ve yöntemlerle silmeyi, yok etmeyi veya anonimleştirmeyi taahhüt ederiz. 


Güvenlik

TÜSİAD olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

TÜSİAD kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.


Elektronik İletilerin Engellenmesi

Dilediğiniz zaman reklam veya bilgilendirme amaçlı olarak tarafınıza gönderdiğimiz elektronik posta dahil her türlü elektronik iletileri almayı, ilgili iletilerde size sağlanan reddetme imkanını kullanarak reddedebilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.


Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır. 


İrtibat

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü görüşlerinizi belirtmek veya sorularınızı iletmek için bizimle Web Sitesinin “İletişim” bölümünden irtibata geçebilirsiniz.